Home » Výuka » Pokyn pro odevzdání BP a DP

Pokyn pro odevzdání BP a DP

Pokyny k odevzdání BP a DP

  • Pokyny pro odevzdání bakalářských a dipolomových prací včetně podrobného návodu co vše musí práce obsahovat
  • Pokyny naleznete zde

 

Jak psát vysokoškolské závěrečné práce

 

Náležitosti, formální úprava a odevzdání bakalářské a diplomové práce