Home » Věda a výzkum » Výzkumné skupiny » Sociální aspekty bezpečnosti

Sociální aspekty bezpečnosti

PROJEKTY SKUPINYVÝZKUMNÉ ZÁMĚRYSTUDENTSKÉ PROJEKTY
Pracovní skupina svými výzkumnými aktivitami v oblasti bezpečnosti odpovídá na aktuální bezpečnostní otázky a požadavky  Evropské unie.  Strategie výzkumného týmu přitom vychází z idejí konceptu „global governance“, tj. zapojení různorodých aktérů bezpečnosti do řešení globálních bezpečnostních otázek. Participujeme takto na spolupráci nevládních organizací, států a mezinárodních organizací při vytváření globální bezpečnostní politiky. Projektové záměry a řešené projekty se etablují zejména v rovině externalizace vnitřních bezpečnostních problémů a internalizace vnějších bezpečnostních problémů, jejichž řešení vyžaduje takřka bezvýhradně mezinárodní  a interdisciplinární spolupráci zainteresovaných aktérů.

Obr. č. 1: Schéma návrhu monitorovacího systému při využití výsledného algoritmu pro zkoumání zájmového jevu v prostředí sociální sítě Facebook.

soc_aspekty1

 

Obr. č. 2.: Vizualizace provedené Síťové analýzy za použití software: „Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet 6 for Windows:  Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.“ a vizualizační program „Borgatti, S.P. 2002. NetDraw: Graph Visualization Software. Harvard: Analytic Technologies“. Představuje síť zájmové vazby mezi členy sociální skupiny v prostředí sociální sítě Facebook

soc_aspekty2

Předmětem zájmů výzkumného týmu jsou v současnosti specifické sociální jevy a procesy, které souvisejí se stávajícími či nově vznikajícími bezpečnostními hrozbami.  Při řešení odpovídajících výzkumných otázek se uplatňuje unikátní interdisciplinární přesah Ústavu. Úspěšné propojení metodologických přístupů sociologie a Informačních technologií umožnilo zaměřit výzkum primárně do prostředí kyberprostoru a zejména pak do oblasti sociálních sítí.

Know-how, získané při úspěšném řešení bezpečnostních projektů RADIKAL, ISDEP a TRANSVERSAL BRIDGES kvalifikuje skupinu jako špičkového a žádaného partnera pro evropské konsorciální projekty, zaměřené na interdisciplinární aspekty v rámci bezpečnostních výzev programu Horizon 2020, i speciálních grantů DG HOME a DG JUSTICE.

Výzkumná skupina nabízí studentům v rámci studentského projektu příležitosti zapojit se do zkoumání vybrané problematiky v prostředí kyberprostoru tak, aby svou prací přispěli k jejímu komplexnímu řešení s využitím širokých interdisciplinárních možností Ústavu. Studenti si mají možnost obohatit stávající metodologické dovednosti o metody sociálně vědního výzkumu.