Home » Věda a výzkum » Výzkumné skupiny » Laboratoř speciálních projektů

Laboratoř speciálních projektů

PROJEKTY SKUPINYVÝZKUMNÉ ZÁMĚRYSTUDENTSKÉ PROJEKTY
Laboratoř speciálních projektů je odborným pracovištěm Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT v Praze, specializujícím se primárně na vývoj elektrotechnických zařízení a aplikací pro podporu vědeckých aktivit Ústavu. Laboratoř má zároveň svůj vlastní výzkumný záměr, zejména v oblasti senzorů, snímacích prvků a aplikací senzorických sítí s rozsáhlými možnostmi nasazení, zaměřené zejména na dopravu, životní prostředí a bezpečnostní oblast.

Laboratoř rovněž poskytuje materiální zázemí a odbornou pomoc při řešení studentských projektů a také vyvíjí vlastní komerční činnost. Mezi stálé zaměstnance laboratoře patří specialisté na vývoj elektrotechnických zařízení, programování embedded zařízení a desktopových aplikací a mechanické i strojnické práce.

Pracoviště je vybaveno množstvím specializovaných zařízení, umožňující provádět všechny kroky vývoje elektronických zařízení – od prvotního návrhu zapojení, přes výrobu plošného spoje až po oživení hotového zařízení. Součástí pracoviště je také dílna obsahující CNC frézku a soustruh, průmyslový laser a další zařízení pro vývoj a výrobu mechanických zařízení.

Přehled všech zařízení je k dispozici zde.

V současné době se Laboratoř podílí na řešení následujících projektů a výzkumných záměrů

OBSAH 2
OBSAH 3

Galerie