Home » Věda a výzkum » Granty a projekty ústavu » Integrovatelná bezpečnostní opěrka hlavy

Integrovatelná bezpečnostní opěrka hlavy

Zvyšování bezpečnosti účastníků provozu je celosvětový problém. Neustále jsou vyvíjena nová a moderní zařízení, mnohdy však velmi finančně nákladná již ve fázi vývoje, posléze i ve fázi prodeje. Bezpečnost dětí ve vozidlech je podstatnou podmnožinou zmíněného problému. Dosud legislativně nedořešeným problémem je testování dětských zádržných systémů při netypických nárazech – bočním nárazu, převrácení vozidla a nekompatibilním nárazu.

Na základě již existujícího užitného vzoru bude vyroben prototyp speciálně upravené opěrky hlavy jako komponenty dětského zádržného systému (DZS), která by měla značnou měrou redukovat možná poranění dětských pasažérů při dopravních nehodách. Ověření účinnosti bude provedeno pomocí reálných testů (sled-testy ve Zkušebně pasivní bezpečnosti + testy s reálnými vozidly) a ověřeno matematickými výpočty a simulacemi, které se v současné době řadí mezi progresivní metody vědy a výzkumu.