Home » Věda a výzkum » Granty a projekty ústavu

Granty a projekty ústavu

DOMÁCÍMEZINÁRODNÍ
Název: Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

Název: Senzory a senzorické sítě v dopravě

 • Řešitel: Honzík, P.
 • Doba trvání: 2015 – 2017
 • Kód: SGS15/226/OHK2/3T/16

Název: Řízení bezpečnosti a ochrana kritických objektů a kritických infrastruktur

 • Řešitel: Procházková, D.
 • Doba trvání: 2015 – 2017
 • Kód: SGS15/227/OHK2/3T/16

Název: TRAFFICSENSNET – Senzorické sítě v dopravě

Název: Bezpečnost a ochrana pro InovaSEED – Integrovatelná bezpečnostní opěrka hlavy

Název: Identifikace a analýza rizik na pozemních komunikacích spojených s přepravou nebezpečných látek

 • Řešitel: Procházková, D.
 • Doba trvání: 2013 – 2014
 • Kód: SGS13/158/OHK2/2T/16

Název: Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality v síti Internet a s tím spojené zajištění potřebných informací určených pro odhalování, vyšetřování a dokazování předmětných incidentů

 • Řešitel: Jirovský, V.
 • Doba trvání: 2011 – 2013
 • Kód: VF20112013017

Název: Role pokročilých technologií v radikalizaci sociální skupin

Název: Aplikace algoritmu pro rekonfiguraci bezdrátových senzorických sítí s rychle se pohybujícími uzly

 • Řešitel: Srp, J.
 • Doba trvání: 2011 – 2012
 • Kód: SGS11/142/OHK3/2T/16

Název: Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky