Home » Souhrnné informace o výuce

Souhrnné informace o výuce

Předměty vyučované ústavem

Seznam aktuálních předmětů
Ústav vyučuje předměty, začínající kódem 23. Mezi příslušné předměty nepatří ty, které pracovníci Ústavu vyučují pro jiná pracoviště.

Novinky ve výuce

Nejbližší události a termíny

11.05.2016 Rektorský den
do 16.05.2016 odevzdání diplomových prací v oboru TR v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ
16.05.2016 - 20.05.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia v oboru TR
24.05.2016 - 27.06.2016 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia
26.05.2016 - 26.06.2016 výuka předmětu 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
30.05.2016 - 01.07.2016 zkouškové období 5 týdnů
do 01.06.2016 vložení diplomových prací (s výjimkou diplomových prací zadaných v oboru TR) v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS
01.06.2016 - 27.06.2016 přijímací zkoušky pro akademický rok 2016 – 2017
do 06.06.2016 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia (s výjimkou oboru TR) na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce (s výjimkou SZZ konaných v oboru TR) v systému KOS
do 14.06.2016 vložení bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2016)
do 15.06.2016 odevzdání diplomových prací (s výjimkou diplomových prací zadaných v oboru TR) v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ
15.06.2016 - 14.08.2016 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2016 – 2017
do 17.06.2016 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2016)
20.06.2016 - 01.07.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia (s výjimkou oboru TR)
do 28.06.2016 odevzdání bakalářských prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2016)
28.06.2016 - 01.07.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2016)
do 30.06.2016 kontrolní termín zadání bakalářských a diplomových prací na ústavech*
do 01.07.2016 opuštění kolejí
02.07.2016 - 04.09.2016 letní prázdniny
15.08.2016 - 23.09.2016 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2016 – 2017 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)
22.08.2016 - 11.09.2016 výuka předmětů 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 3 týdny
do 25.08.2016 vložení bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS
29.08.2016 - 31.08.2016 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS
do 08.09.2016 odevzdání bakalářských prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ
08.09.2016 - 21.09.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia
do 30.09.2016 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2015 – 2016
30.09.2016 konec akademického roku 2015 – 2016

Pokyn pro odevzdání BP a DP

Pokyny k odevzdání BP a DP

  • Pokyny pro odevzdání bakalářských a dipolomových prací včetně podrobného návodu co vše musí práce obsahovat
  • Pokyny naleznete zde
  Jak psát vysokoškolské závěrečné práce   Náležitosti, formální úprava a odevzdání bakalářské a diplomové práce