Home » About Department » Commercionalization

Commercionalization

Zaměstnanci ústavu mají rozsáhlé zkušenosti z mnoha výzkumných projektů v rámci programů evropské spolupráce FP6, FP7 a H2020, z akčních grantů Evropské komise v oblasti bezpečnosti, stejně jako z národních výzkumných programů Ministerstva vnitra České republiky, Technologické agentury ČR a z operačních programů.

Ústav disponuje vlastní laboratoří speciálních projektů s rozsáhlým vybavením, která svou činností umožňuje vývoj specifických elektronických a mechanických přístrojů. Laboratoř zároveň má svůj vlastní výzkumný záměr, zejména v oblasti senzorů a snímacích prvků.

Rozsáhlé výsledky dosažené při realizaci výzkumných úkolů jsou využitelné i v komerční oblasti