Home » Department address

Department address

KONTAKTNÍ ÚDAJEKONTAKTNÍ OSOBY

360px-Konviktská_22,_Fakulta_dopravní_ČVUT

Adresa pracoviště
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Konviktská 20
110 00 Praha 1

Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 535

Fax: +420 224 229 201

Kudy k nám
mapa + street view

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.
Zástupce vedoucího: RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.
Tajemník: JUDr. Milena MACKOVÁ
Manažer pro pedagogickou činnost: Dana UHERKOVÁ
Manažer projektů: Ing. Andrej PASTOREK
Sekretariát: Dana UHERKOVÁ